Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

SPECJALISTA BALANCED SCORECARD

MENEDŻER BALANCED SCORECARD

Kursy są odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie wyspecjalizowanej kadry posiadającej kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego za pomocą BSC jako narzędzia skutecznego wdrażania strategii firmy i osiągania przewagi konkurencyjnej. Szkolenia są objęte procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Cel kursów

Celem kursu SPECJALISTA BALANCED SCORECARD jest zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania strategicznego opartego o Zrównoważoną Kartę Wyników. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników kursu usprawnią proces wdrażania strategii metodą BSC, wpłyną na wydajność, skuteczność i jakość samego wdrożenia oraz zarządzania strategicznego w organizacji opartego o filozofię BSC.

Głównym celem kursu MENEDŻER BALANCED SCORECARD jest rozwinięcie i pogłębienie przez uczestników kompetencji skutecznego wdrożenia BSC. Szkolenie obejmuje trening stosowania zaawansowanych technik analitycznych, planistycznych, decyzyjnych, organizacyjnych i kontrolnych, niezbędnych w procesie zarządzania strategicznego opartego o metodę Balanced ScoreCard.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy skierowane są do kadry kierowniczej firm wdrażających lub zamierzających wdrożyć system zarządzania oparty o strategiczną kartę wyników. Szkolenie przeznaczone jest również dla członków rad nadzorczych i zarządów firm, a także dyrektorów finansowych, analityków, controllerów zainteresowanych narzędziami monitorowania zgodności działań operacyjnych z celami strategicznymi firmy.

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania strategicznego za pomocą BSC, realizowany przez trenerów, praktyków gwarantuje uczestnikom zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w grupach średnio 16 - osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu:
Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

    Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:
  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.
Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów - segregator oraz płytę CD z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji. Podczas kursu słuchacze pracują w grupach 2-3 osobowych przy stanowiskach komputerowych na przykładach projektów własnych lub proponowanych przez trenera

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji z zakresu zrównoważonej karty wyników. Pierwszy stopnień to ukończenie kursu SPECJALISTY i zdobycie tytułu SPECJALISTA BALANCED SCORECARD. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestnictwo w kursie drugiego stopnia - MENEDŻERA i uzyskanie tytułu MENEDŻERA BALANCED SCORECARD.

schemat-bsc