Kursy SPECJALISTA BALANCED SCORECARD i MENEDŻER BALANCED SCORECARD objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Gwarancją wysokich kompetencji SPECJALISTY BSC i MENEDŻERA BSC jest certyfikat kompetencji wydany przez TÜV NORD Polska, który potwierdza:

 • spełnienie kryteriów wstępnych do udziału w procesie certyfikacji
 • ukończenie szkoleń obejmujących dwa spotkania
 • zaliczenie egzaminu końcowego przygotowanego i przeprowadzanego przez niezależnego eksperta TÜV NORD Polska
Warunki udziału w egzaminie

Kursy SPECJALISTA BALANCED SCORECARD i MENEDŻER BALANCED SCORECARD zakończone są egzaminami przygotowanymi i przeprowadzanymi przez ekspertów z jednostki certyfikującej TÜV NORD Polska

.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na SPECJALISTĘ BALANCED SCORECARD jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego i min. 1 roku doświadczenia zawodowego
 • lub
 • wykształcenia średniego i min. 2 lat doświadczenia zawodowego.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na MENEDŻERA BALANCED SCORECARD jest:

 • uzyskanie tytułu SPECJALISTY BSC
 • posiadanie wykształcenia wyższego i min. 2 lat doświadczenia zawodowego
 • lub
 • wykształcenia średniego i min. 4 lat doświadczenia zawodowego.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Certyfikacja

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

 • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
 • możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
 • uznanie na międzynarodowym rynku pracy

 

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na SPECJALISTĘ / MENEDŻERA BALANCED SCORECARD, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska.