Zajęcia prowadzą praktycy z zakresu zarządzania strategicznego opartego o Balanced ScoreCard posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Specjalizują się w wykorzystaniu nowoczesnych technik w zakresie zarządzania strategicznego oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, w celu efektywnego i skutecznego wdrożenia strategii. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują świadcząc usługi szkoleniowe i doradcze firmom działającym w Polsce.