Kursy PEŁNOMOCNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH oraz MENEDŻER FUNDUSZY EUROPEJSKICH objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Osoby posiadające certyfikat TÜV NORD Polska dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu PEŁNOMOCNIKA / MENEDŻERA FUNDUSZY EUROPEJSKICH przyznawanego w ramach Certyfikacji Kompetencji Personelu. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie na PEŁNOMOCNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH jest posiadanie min. wykształcenia średniego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na MENEDŻERA FUNDUSZY EUROPEJSKICH jest posiadanie tytułu PEŁNOMOCNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH oraz:

  • wykształcenia wyższego i min. 2 lata doświadczenia zawodowego lub
  • wykształcenia średniego i min. 4 lat doświadczenia zawodowego.

Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska. TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
  • możliwość ciągłego doskonalenia
  • aktualizacji wiedzy uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na PEŁNOMOCNIKA/ MENEDŻERA FUNDUSZY EROPEJSKICH, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu. Certyfikat PFE i MFE wydawany jest na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy w ramach PFE i MFE.