Zajęcia prowadzone są przez trenerów praktyków z zakresu zarządzania innowacjami, posiadających przygotowanie teoretyczne poparte wieloletnią praktyką, doświadczenie dydaktyczne w zakresie zarządzania nowoczesnymi technologiami. Kadra zaangażowana w prowadzenie szkoleń, na co dzień zajmuje się aktywnym konsultingiem oraz projektami badawczo - rozwojowymi w zakresie zarządzania innowacjami.