Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program spotkania

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Zarządzanie programem auditów.
 • Funkcje i odpowiedzialności auditora, zespół auditorów i klient.
 • Przygotowanie i używanie listy pytań kontrolnych.
 • Zaplanowanie auditu, możliwość przeprowadzenia auditu.
 • Ustalenie zespołu auditorów.
 • Spotkanie przygotowawcze i wstępna ocena dokumentacji.
 • Zaplanowanie czynności auditowych na miejscu.
 • Techniki wywiadów.
 • Komunikacja z klientem i auditowanymi (techniki rozmów).
 • Zbieranie dowodów.
 • Dokumentacja z obserwacji auditu.
 • Niezgodności.
 • Rozmowa zamykająca (techniki moderacji).
 • Działania korygujące.
 • Sporządzenie sprawozdania.
 • Działania korygujące po audicie.
 • Utrzymanie kwalifikacji, proces oceny auditorów.

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.