Kurs trwa 5 dni (40 godzin lekcyjnych) i obejmuje 2 spotkania:

Program I spotkania:

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Podejmowanie decyzji, planowanie, organizacja, zasoby.
 • Realizacja polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Modele zarządzania, normy i dyrektywy.
 • Mechanizmy funkcjonowania.
 • Auditowanie i ocena organizacji.
 • Analiza konieczności posiadania kompetencji, kształcenia i wykształcenia.
 • Sprawozdawczość.
 • Komputerowe wspomaganie.
 • Podstawowe metody statystyczne.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Nadzorowanie błędów.

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.

 

Program II spotkania:

DZIEŃ IV-V

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Rodzaje auditów.
 • Dyrektywy i normy będące postawą certyfikacji.
 • Standardy akredytacji, zasady auditowania, aspekty psychologiczne, certyfikacja
 • Planowanie i przygotowanie programu auditów dla SZBiHP
 • Zarządzanie programem auditów
 • Sprawozdanie i nadzorowanie programu auditu
 • Komunikowanie się podczas auditu
 • Niezgodności i działania korygujące
 • Zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania.
 • Utrzymanie kwalifikacji, proces oceny auditorów

13.00 - Przerwa obiadowa
17:00 - Podsumowanie kursu
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.