Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program spotkania

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Założenia sytemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Koncepcje organizacyjne
 • Normy serii PN-N-18000, dyrektywy
 • Auditowanie i ocena organizacji
 • Komunikowanie się, przepływ informacji
 • Badania i ocena ryzyka zawodowego
 • Zakupy i podwykonawstwo
 • Monitorowanie aktywne i pro aktywne
 • Badanie wypadków przy pracy, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Zmiany w polskim prawie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wejściem Polski do UE
 • Rola i ranga służb ochrony i zapobiegania w przedsiębiorstwie w świetle prawodawstwa UE
 • Wprowadzenie do akredytacji, certyfikacji, audytowania
 • Dyrektywy i normy będące podstawą certyfikacji

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.