Kurs trwa 3 dni (24 godzin szkoleniowych) i obejmuje 1 :

Program I spotkania

DZIEŃ I-III (24 godziny)

09.00  rozpoczęcie szkolenia
13.00  przerwa obiadowa
16.30  zakończenie szkolenia
16.45  egzamin w ostatnim dniu szkolenia

 1. Strukturyzacja strategii
  • typy strategii organizacyjnych
  • proces zarządzania strategicznego
  • strukturyzacja i operacjonalizacja strategii organizacji
 2. Zarządzanie procesowe w organizacji
  • zdefiniowanie głównych procesów
  • identyfikacja procesów kluczowych
  • analiza wartości dla klienta
  • optymalizacja procesów
 3. Zdefiniowanie mierników realizacji strategii
  • powiązanie mierników ze strategią firmy
  • mierniki realizacji strategii a mierniki kontroli bieżącej
  • opracowanie mierników w perspektywie finansowej
  • opracowanie mierników w perspektywie klienta
  • opracowanie mierników w perspektywie procesów wewnętrznych
  • opracowanie mierników w perspektywie rozwoju
 4. Opracowanie strategii funkcjonalnych (każdej w czterech perspektywach BSC)
  • opracowanie strategii z perspektywy finansowej / właścicielska
  • opracowanie strategii z perspektywy rynkowej, zaopatrzenia i logistyki
  • opracowanie strategii z perspektywy zasobów ludzkich, rozwoju
  • opracowanie strategii z perspektywy procesów wewnętrznych
 5. Budowa map strategicznych oraz kart wyników
  • zasady tworzenia map strategicznych
  • identyfikacja zależności pomiędzy celami strategicznymi
  • identyfikacja zależności pomiędzy celami a funkcjami i zakresami sekcji i komórek organizacyjnych
  • określanie sposobów realizacji celów strategicznych
  • określanie celów dla funkcji(pionów), sekcji i komórek organizacyjnych
  • struktura zrównoważonej karty wyników
  • etapy budowania zrównoważonej karty wyników
 6. Organizacja projektu wdrażania BSC
  • uruchomienie projektu i sprawne zarządzanie projektem
  • techniki pracy z grupą
  • moderacja spotkań
  • skuteczne prowadzenie prezentacji
  • zaangażowanie naczelnego kierownictwa i kadry organizacji
  • sprawna komunikacja i przepływ informacji
 7. Zarządzanie zmianą
  • planowanie procesu zmian
  • metody wdrażania zmian
  • OD - tworzenie klimatu zmian
  • metody pobudzania potrzeby zmian
  • załoga w sytuacji zmiany
  • identyfikacja i przezwyciężanie oporu wobec zmian
  • postawy wobec zmian
  • uwarunkowania skutecznej zmiany postaw
  • przywództwo w sytuacji zmiany
  • umiejętność wdrażania zmian
  • tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej na efektywność
 8. Kontrola realizacji strategii
  • controlling strategiczny
  • zakres controllingu
  • narzędzia informatyczne wspomagające controlling
  • źródła informacji controllingowej (system księgowy, CRM, badanie satysfakcji klienta i in.)