Kurs trwa 3 dni (24 godzin szkoleniowych) i obejmuje 1 spotkanie :

Program I spotkania

DZIEŃ I-III (24 godziny)

09.00  rozpoczęcie szkolenia
13.00  przerwa obiadowa
16.30  zakończenie szkolenia
16.45  egzamin w ostatnim dniu szkolenia

 1. Zarządzanie strategiczne i jego etapy
  • istota zarządzania strategicznego
  • fazy zarządzania strategicznego
  • główne niebezpieczeństwa procesu wdrażania strategii
 2. Analiza strategiczna
  • Analiza makrootoczenia
  • Metody scenariuszowe
  • Budowanie scenariusza
 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego
  • Analiza "pięciu sił" M.E. Portera
  • Analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera
  • Ocena punktowa atrakcyjności
  • Mapa grup strategicznych
  • Krzywa doświadczeń
 4. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
  • Zasady i sposoby badania potencjału przedsiębiorstwa
  • Bilans strategiczny przedsiębiorstwa
  • Analiza kluczowych czynników sukcesu
  • Cykl życia produktu i technologii
  • Modele portfelowe
 5. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
  • Analiza SWOT
 6. Proces wdrażania systemu zarządzania strategicznego opartego na zrównoważonej karcie wyników
  • sformułowanie misji
  • analiza strategiczna
  • sformułowanie i operacjonalizacja wizji
  • opracowanie i aktualizacja strategii
  • opracowanie mapy strategii
  • opracowanie karty wyników organizacji
  • opracowanie planu strategicznego w oparciu o kartę wyników organizacji
  • tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
  • opracowanie kart wyników dla jednostek biznesowych, funkcji, procesów, stanowisk pracy
 7. Zrównoważona Karta Wyników jako metoda budowy i wdrażania strategii firmy - wprowadzenie
  • podstawowe problemy praktyczne zarządzania strategicznego
  • zrównoważona karta wyników - istota metody
  • perspektywa finansowa
  • perspektywa klienta
  • perspektywa procesów wewnętrznych
  • perspektywa rozwoju
  • korzyści z wdrożenia BSC