Kurs trwa 4 dni (32 godziny szkoleniowe) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Program I spotkania

DZIEŃ I - II

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Procesowe podejście do zarządzania organizacją
  • ewolucja podejść do zarządzania organizacją
  • specyfika zarządzania procesowego w organizacji
  • wizja, misja, strategia, polityki i cele organizacji
  • procesy w organizacji i ich identyfikowanie
  • klienci, strony zainteresowane, identyfikowanie potrzeb i wymagań, cele, miary i wskaźniki procesów.
 2. Wprowadzenie do zarządzania przedsięwzięciami/projektami
  • przedsięwzięcie/projekt - co to jest?
  • rodzaje przedsięwzięć/projektów
  • metodyka zarządzanie przedsięwzięciami/projektami
  • strukturyzacja przedsięwzięcia/projektu a struktura organizacyjna organizacji
  • cykle życiowe przedsięwzięcia
  • fazy cyklu życiowego
  • grupy procesów w zarządzaniu przedsięwzięciami.
 3. Inicjowanie przedsięwzięcia/projektu
  • wymagania dotyczące przedsięwzięcia
  • wybór przedsięwzięcia
  • definiowanie przedsięwzięcia
  • ekonomiczne kryteria wyboru przedsięwzięcia.
  • ocena ekspertów
  • ryzyka dotyczące przedsięwzięć
 4. Planowanie przedsięwzięcia/projektu
  • cel planowania, role i odpowiedzialności w planowaniu
  • planowanie zakresu przedsięwzięcia/projektu
  • składniki planu przedsięwzięcia/projektu
  • opracowanie planu przedsięwzięcia
 5. Struktura podziału prac /WBS/.
  • cel opracowania struktury podziału prac
  • procedura opracowania WBS
  • słownik WBS
  • zastosowanie WBS
 6. Budowanie harmonogramu przedsięwzięcia/projektu
  • wykorzystanie struktury podziału prac
  • określanie działalności i sekwencji działalności
  • szacowanie czasu realizacji działalności
  • typy harmonogramów
  • harmonogramy sieciowe
  • metoda diagramu kolejności
  • typy relacji działań
  • pełny diagram kolejności
  • ścieżka krytyczna
  • oszacowania przy ograniczonych zasobach
  • oszacowania przy ograniczonym czasie
  • oszacowania PERT
  • obliczenia kosztów i czasu trwania
  • harmonogram przedsięwzięcia
 7. Opracowanie planu zarządzania ryzykiem.
  • ryzyko w przedsięwzięciach
  • proces zarządzania ryzykiem
  • rodzaje ryzyka
  • identyfikacja ryzyka i metody identyfikowania ryzyka
  • analiza ryzyka

13:00 - Przerwa obiadowa,
17.00 - Podsumowanie dnia

Program II spotkania

DZIEŃ III - IV

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Opracowanie budżetu
  • koszty w przedsięwzięciu
  • planowanie zasobów: dostępność zasobów, procedury organizacyjne, szacowanie czasu realizacji działań, wymagania dotyczące zasobów
  • szacowanie kosztów: porównawcze, oddolne, parametryczne, szacunki kosztów
  • budżetowanie kosztów:plan bazowy kosztów
 2. Planowanie jakości
  • jakość w przedsięwzięciu
  • planowanie jakości
  • zapewnienie jakości
  • nadzorowanie jakości
 3. Opracowanie planu zakupów
  • planowanie zakupów
  • planowanie zamówień
  • specyfikacja zakupów
  • kryteria oceny dostawców
  • ocena i wybór dostawców
  • rodzaje kontraktów i administrowanie kontraktem
  • zamknięcie kontraktu: audity zamówień, akceptacja i zamknięcie
 4. Planowanie zasobów ludzkich
  • zasoby ludzkie w przedsięwzięciu
  • planowanie organizacyjne: wymagania i ograniczenia, role i odpowiedzialności, macierz zasobów, struktura organizacyjna przedsięwzięcia
  • pozyskiwanie personelu
  • kształtowanie zespołu: techniki kształtowania zespołu
 5. Komunikacja w przedsięwzięciu
  • planowanie komunikacji
  • odbiorcy informacji i ich potrzeby
  • techniki komunikacji
 6. Realizacja przedsięwzięcia.
  • realizacja planu przedsięwzięcia
  • strategie organizacyjne
  • działania zapobiegawcze
  • działania korygujące
  • umiejętności w zakresie zarządzania oraz doświadczenie i wiedza o wyrobie
  • system akceptacji wykonanych prac
  • spotkania dotyczące stanu realizacji przedsięwzięcia
  • kształtowanie zespołu
  • zarządzanie systemem informacji
  • wybór dostawców i zarządzanie dostawami
  • zapewnienie jakości
 7. Nadzorowanie przedsięwzięcia.
  • sprawozdania o realizacji
  • nadzorowanie zmian zakresu przedsięwzięcia
  • nadzorowanie harmonogramów, analiza odchyleń
 8. Zakończenie przedsięwzięcia
  • zakończenie kontraktów na dostawy, audit zakupów, formalna akceptacja i zamknięcie
  • administracyjne zakończenie przedsięwzięcia
  • sprawdzenie zadowolenia klienta
  • doświadczenia dla następnych przedsięwzięć
 9. Standardy akredytacji i certyfikacji, dyrektywy i normy

13:00 - Przerwa obiadowa,
17:00 - Podsumowanie kursu
18.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska