Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program spotkania

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 • Auditowanie
  • Rodzaje auditów
  • Audity SZŚ
  • Zasady auditowania. Proces auditu wewnętrznego - przegląd typowych działań auditowych
  • Kryteria auditów wewnętrznych, wymagania normy ISO 14001 z punktu widzenia auditora
  • Działania auditowe
   • zainicjowanie auditu,
   • przeprowadzenie przeglądu dokumentacji,
   • przygotowanie planu auditu i ustalenie tropów auditowych,
   • przeprowadzenie auditu,
   • przygotowanie, zatwierdzania i rozpowszechnianie raportu z auditu,
   • zakończenie auditu,
   • działania poauditowe: działania korygujące/zapobiegawcze; powtórzenie auditu;
  • Kompetencje i ocena auditorów wewnętrznych: cechy osobowości, wiedza i umiejętności, wykształcenie, doświadczenie i szkolenie, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji, ocena auditorów.

  13.00 Przerwa obiadowa
  17:00 Podsumowanie dnia
  17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.