Kurs trwa 5 dni (40 godzin lekcyjnych):

Program I spotkania

DZIEŃ I-III

09:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Standardy środowiskowe, etyka środowiskowa
 2. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w organizacji
  • Polityka środowiskowa
  • Aspekty środowiskowe
  • Struktura i odpowiedzialność
  • Szkolenie, świadomość i kompetencje
  • Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
  • Dokumenty i zapisy SZŚ
  • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
 3. Planowanie wdrażania SZŚ
 4. Korzyści z wdrażania systemu zarządzania środowiskowego

13.00 Przerwa obiadowa
17:00 Podsumowanie dnia

17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.

Program II spotkania

DZIEŃ IV - V

09.00 - Rozpoczęcie szkolenia

 1. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
 2. Integracja systemów zarządzania
 3. Wprowadzenie do akredytacji i certyfikacji
 4. Praca zespołowa
 5. Auditowanie
  • Zarządzanie programem auditów
  • Działania auditowe (zainicjowanie auditu, przeprowadzenie auditu, działania poauditowe)
  • Kompetencje i ocena audytorów wewnętrznych: cechy osobowości, wiedza i umiejętności, wykształcenie, doświadczenie i szkolenie, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji, ocena auditorów.

13.00 - Przerwa obiadowa
17:00 - Podsumowanie kursu
17.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska ostatniego dnia szkolenia.