Kurs trwa 5 dni (40 godzin szkoleniowych) i obejmuje 2 spotkania:

Program I i II spotkania

DZIEŃ I - V

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

DZIEŃ 1 - 5
 • Zmiany w organizacjach
  • istota zmian
  • typy zmian i różnice w podejściach do nich
  • etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji
  • biznesowe determinanty zmian organizacyjnych
 • Planowanie zmian w organizacji
  • optymalny czas wprowadzania zmian
  • kadra kierownicza a inicjowanie zmian
  • budowanie wizji zmian w organizacji
  • analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany
 • Zarządzanie procesem zmian w firmie
  • model procesu zmian w firmie
  • czynniki sukcesu zmiany
  • analiza sprawności organizacji w procesie zmian
  • uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
  • przygotowanie do zmiany w 3 aspektach - przygotowanie pracowników, liderów i organizacji
 • Komunikacja w procesie zmian
  • dobór kanałów i form komunikacji
  • manipulowanie informacją - efekt plotki
  • metody przezwyciężania oporu wobec zmian
  • budowanie akceptacji dla zmiany
 • Zarządzanie reakcjami na zmianę
  • dynamika zmiany i wykorzystanie jej
  • reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
  • zmiana świadomości i postaw jako główny warunek skuteczności zmiany
  • grupy wsparcia i grupy oporu
  • analiza pola sił w procesie zmiany
 • Emocjonalne aspekty zmiany
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych podczas zmian
  • nastawienie emocjonalne ludzi uczestniczących w procesie zmiany
  • radzenie sobie z przeciwnikami
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami sowimi i innych podczas zmiany - warsztaty
  • budowanie akceptacji dla zmiany z wykorzystaniem metod przezwyciężania oporu.

13:00 - Przerwa obiadowa
17:00 - 18.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska