Kurs trwa 3 dni (24 godziny szkoleniowe):

Program spotkania

DZIEŃ I - III

09:00 - Rozpoczęcie szkolenia

 • Zmiany w organizacjach
  • na czym polega zarządzanie zmianą
  • zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki zmian
  • typy zmian i różnice w podejściach do nich
  • etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji - ogólny model procesu zmiany
 • Planowanie zmian w organizacji
  • kiedy wprowadzać zmiany
  • identyfikacja przesłanek warunkujących wprowadzanie zmian
  • kadra kierownicza a inicjowanie zmian
  • budowanie wizji zmian w organizacji
 • Zarządzanie procesem zmian w firmie
  • czynniki sukcesu zmiany
  • analiza sprawności organizacji w procesie zmian
  • uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
  • przygotowanie do zmiany w 3 aspektach - przygotowanie pracowników, liderów i organizacji
 • Komunikacja w procesie zmian
  • dobór kanałów i form komunikacji
  • bariery w komunikacji
  • manipulowanie informacją - efekt plotki
  • Rola Działu Personalnego w zarządzaniu zmianą
 • Zarządzanie reakcjami na zmianę
  • dynamika zmiany i wykorzystanie jej
  • reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
  • zmiana świadomości i postaw jako główny warunek skuteczności zmiany
  • analiza pola sił w procesie zmiany
 • Emocjonalne aspekty zmiany
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych podczas zmian,
  • nastawienie emocjonalne ludzi uczestniczących w procesie zmiany
  • łamać czy negocjować - co zrobić z przeciwnikami.

13:00 - Przerwa obiadowa
17:00 - 18.00 - Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polska