Grupę trenerską tworzą wysokiej klasy specjaliści - praktycy, którzy na co dzień aktywnie zajmują się technikami zarządzania przedsięwzięciami. Posiadają w swoim portfelu doświadczeń projekty, które przyczyniły się do skutecznych wdrożeń struktur projektowych, rozwoju poszczególnych instytucji zarówno w zakresie ich wewnętrznej struktury organizacyjnej jak i wpłynęły na poprawę wizerunku i konkurencyjności w otoczeniu rynkowym. Trenerzy nastawieni są przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej.