Kursy SPECJALISTA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ oraz MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZMIANĄ objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Osoby posiadające certyfikat TÜV NORD Polska dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu SPECJALISTA / MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZMIANĄ przyznawanego w ramach Certyfikacji Kompetencji Personelu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu na SPECJALISTĘ ZARZĄDZANIA ZMIANĄ jest:

  • posiadanie wykształcenia średniego,
  • pomyślne ukończenie kursu Specjalisty Zarządzania Zmianą

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ jest:

  • posiadanie wykształcenia wyższego,
  • min. 2 lata doświadczenia zawodowego.
  • pomyślne ukończenie kursu Specjalisty Zarządzania Zmianą Uzyskanie tytuły Specjalisty)

 

Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Certyfikat

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
  • możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na SPECJALISTĘ / MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu.

Certyfikat SPECJALISTY I MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ wydawany jest na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy w ramach SZZ i MZZ.