Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w programie specjalistycznych kursów, dających uprawnienia:

SPECJALISTA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Celem kursów jest rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą w organizacji. Szkolenia są objęte procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Cel kursów

Celem szkolenia SPECJALISTA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ jest przekazanie uczestnikom umiejętności: rozpoznawania symptomów rynkowych wskazujących potrzebę zmian, zwiększenie adaptacyjności firm do przeobrażeń zachodzących na rynku - zwiększenie elastyczności, przygotowywania i skutecznego przeprowadzania restrukturyzacji w firmie. Uczestnicy nauczą się także przeciwdziałać negatywnym skutkom takich zjawisk jak: zmiana struktury popytu, przestarzałość technologii czy niewydolność struktury organizacyjnej. Zdobędą również wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmian.

Głównym celem kursu MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZMIANĄ jest zapoznanie uczestników z metodyką przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych, rozwijanie umiejętności analizy celowości i uwarunkowań przeprowadzania zmian, identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych nastawień do zmian.

Do kogo skierowane są kursy?

Kursy adresowane są do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. Kursy przeznaczone są dla osób zamierzających poszerzyć swoją wiedzę, a także zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Wysoka jakość: Program specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania zmianą, realizowany przez trenerów praktyków gwarantuje uczestnikom zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Praktyczna forma: Kursy mają charakter intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w grupach średnio 8-10 osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Certyfikat kompetencji personelu:
Kursy objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

    Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:
  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej,
  • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy,
  • uznanie na międzynarodowym rynku pracy.
Materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów – materiały drukowane w formie obszernej książki oraz pendrive z aktualnymi wzorami umów, dokumentów, publikacji.

Schemat kształcenia

Schemat przedstawia ścieżkę kształcenia dla certyfikacji w zakresie Zarządzania Zmianą. Pierwszy stopień to ukończenie szkolenia SZZ i zdobycie tytułu SPECJALISTY ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. Spełnienie tego kryterium pozwala na uczestnictwo w kursie drugiego stopnia - MZZ i uzyskanie tytułu MENEDŻERA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ .

schemat-zmiana